วิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องปั่นน้ำผลไม้อย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งาน

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่นิยมใช้กันอย่างมาก เรียกได้ว่าแทบจะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกทุกครัวเรือนเลยทีเดียว อาจเพราะฟังก์ชั่นการทำงานของตัวเครื่องปั่นน้ำผลไม้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆในครัวได้ เช่น ปั่นเครื่องแกง ,บดเนื้อสัตว์ ,ผสมอาหารเข้าด้วยกัน เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพการใช้งานขึ้นอยู่กับกำลังของตัวเครื่องปั่นรุ่นนั้น ๆ ด้วย และแน่นอนว่าต้องมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ใช้บางคนก็ยังไม่รู้วิธีการใช้งานของตัวเครื่องปั่นที่ถูกวิธี นั่นก็อาจส่งผลไปยังอายุการใช้งานของตัวเครื่องที่สั้นลงเลยก็ได้

สำหรับวิธีการใช้งาน รวมไปถึงการดูแลรักษาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องให้นานมากขึ้น มีวิธีปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้

  1. ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ผู้ใช้ต้องศึกษาคู่มือการใช้งานตัวเครื่องปั่นทุกขั้นตอนจนเข้าใจ และต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะใช้งาน
  2. ก่อนเริ่มต้นเปิดเครื่องเพื่อใช้งานทุกครั้ง ผู้ใช้จะต้องตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ จนแน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน 100% และก่อนเปิดเครื่องใช้งาน ผู้ใช้จะต้องปิดฝาปิดด้านบนปากโถปั่นให้แนบสนิททุกครั้ง
  3. ไม่ควรเปิดเครื่องปั่นใช้งานต่อเนื่องติดต่อกันนานเกินไป ควรพักเครื่องเป็นระยะ ๆ เพราะการใช้งานที่หนักเกินไป อาจทำให้เกิดการเสียหายของมอเตอร์ได้
  4. หลังจากใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ใช้ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทันที เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของคราบอาหาร และกลิ่นไม่พึงประสงค์ติดฝังแน่นอยู่กับอุปกรณ์ของเราตลอดไป ก่อนเก็บเข้าที่ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพที่แห้งสนิทถึงจะเก็บเข้าที่ได้